Disclaimer


Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van De Metaalgids op internet hebben we met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Alle informatie op deze website is alleen voor informatieve doeleinden.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Metaalgids behoudt zich het recht voor om eventuele
wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De Metaalgids kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van de informatie. De Metaalgids is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

De Metaalgids sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Copyright

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Federatie Metaalplaat. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Federatie Metaalplaat. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Federatie Metaalplaat is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Toepasselijk Recht

Op het gebruik van de website www.demetaalgids.nl en op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten met De Metaalgids is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Federatie Metaalplaat

Postadres
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Bezoekadres
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Tel: 030 - 600 00 05 (kantoortijden 08:30 - 17:00)
Fax: 030 - 630 03 89
E-mail: info@fdp.nl